میلاد پیامبر و روز دانشجو گرامی باد

میلاد پیامبر و روز دانشجو گرامی باد

میلاد با سعادت پیامبر گرامی (۱۵ آذر)  و روز دانشجو (۱۶ آذر) را خدمت شما عزیزان تبریک و شادباش می گوییم. به همین مناسبت تعداد ۵ جلد از کتاب فرهنگ جامع دامپزشکی (چاپ دوم از ویرایش نخست-قیمت پشت جلد: ۳۶۶ هزار تومان) را با قیمت ۲۵۰ هزار تومان تنها تا روز دوشنبه (۲۰ آذر) به […]