ارائه و درخواست پروپوزال های پژوهشی جهت حمایت، همکاری و اجرا

“عزیزانی که در زمینه پژوهشی نیاز به کمک فکری، اجرایی و مالی دارند می توانند با این مرکز مکاتبه کرده و از حمایتهای ما بهره ببرند”

شماره واتساپ اختصاصی جهت مشاوره در این خصوص:

۰۹۳۵۱۰۶۳۷۹۵