سیمرغ های دی ماهی

سیمرغ های دی ماهی

تسلیت ها یکی پس از دیگری؛ این بار به مناسبت پر کشیدن سیمرغ های دی ماهی ایران زادگان نخبه، نخبه پروران و آینده سازان این خاک پاک، ما را ببخشید که میزبان خوبی برای سپری کردن ایام تعطیلاتتان نبودیم روزگار ابدی تان در پناه خدای مهربان خوش باد