الوعده وفا

الوعده وفا

الوعده وفا طبق قول و قرار و اعلام پیشین مرکز، چاپ دوم فرهنگ جامع دامپزشکی مصباح در تابستان ۹۵ ارائه و کل تیراژ مربوطه به شرکت پخش سراسری کتاب که در اطلاعیه‌های قبلی راجع به آن توضیح داده شده بود، تحویل گردید. مشخصات ویرایش اول، چاپ دوم ؛ نوع کاغذ : کاغذ ۵۰ گرمی اندونزی […]