مشاوره دامپزشکی رایگان با کلینیسین های برجسته

برای مشاوره رایگان میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

کلینیک دامپزشکی پارسا:  ۵۷۸۶ ۲۲۰۷ ۰۲۱

نوین پت کلینیک: ۰۲۱۲۲۸۳۰۱۳۶   / اورژانس: ۰۹۱۲۴۹۶۵۴۷۲

کلینیک دامپزشکی هونام


unnamed

Proshat

Eghbal_2

persian land