نحوه خرید محصولات

نحوه خرید محصولات برای مشتریان جدید :

واریز مبلغ پشت جلد هر کدام از کتابها به شماره حساب بانک ملی ۰۳۰۹۲۲۲۲۴۷۰۰۰ یا به شماره کارت سیبا ۶۰۳۷۹۹۷۲۸۷۴۵۰۱۴۳ بنام آقای غلامرضا مصباح و یا به شماره حساب بانک آینده ۰۲۰۰۷۶۸۷۰۴۰۰۱ یا به شماره کارت آینده ۶۳۶۲۱۴۱۰۹۲۵۶۰۲۹۲ بنام خانم آذین دخت ابدی و سپس ارسال تصویر فیش واریزی.

توجه: هزینه ارسال پستی بر عهده متقاضی محترم میباشد.

==========================================

نحوه خرید برای مشتریان قدیم (مشترکین مرکز) :

واریز مبلغ نیم بهای قیمت پشت جلد هر کدام از کتابها به یکی از شماره حساب های ذکر شده در بالا و ارسال تصویر فیش واریزی همراه با تصویر کارت اشتراک و کارت زردرنگ (بطوری که شماره اشتراک مندرج روی آن واضح و قابل رؤیت باشد).

توجه: ارسال پستی برای مشترکین محترم مرکز رایگان میباشد.

 

دو روش ارسال تصویر فیش (برای مشتریان جدید) و ارسال تصویر فیش همراه با تصویر کارت اشتراک و کارت زرد رنگ (برای مشتریان قدیم):

  • ایمیل به آدرس پست الکترونیکی mesvetmed@yahoo.com
  • ارسال به تلگرام مرکز ۰۹۳۵۹۵۹۷۶۶۲  لطفاً شماره موبایل مذکور را ابتدا در موبایل خود ذخیره نمایید تا همکاران ما در مرکز بتوانند به شما پاسخ بدهند.