نحوه خرید محصولات

نحوه خرید محصولات برای مشتریان جدید :

واریز مبلغ مربوط به هر کدام از کتابها به شماره حساب دریافتی از شماره های ذیل، سپس ارسال تصویر فیش واریزی.

توجه: هزینه ارسال پستی بر عهده متقاضی محترم میباشد.

۰۹۳۵۱۰۶۳۷۹۵

۰۹۳۵۹۵۹۷۶۶۱

۰۹۳۵۹۵۹۷۶۶۲

۰۹۲۱۵۷۸۸۲۴۶

==========================================

نحوه خرید برای مشتریان قدیم (مشترکین مرکز دارای کد اشتراک) :

واریز مبلغ نیم بهای قیمت پشت جلد هر کدام از کتابها به شماره حساب دریافتی از شماره های ذیل و ارسال تصویر فیش واریزی همراه با تصویر کارت اشتراک و کارت زردرنگ (بطوری که شماره اشتراک مندرج روی آن واضح و قابل رؤیت باشد).

توجه: ارسال پستی برای مشترکین محترم مرکز رایگان میباشد.

۰۹۳۵۹۵۹۷۶۶۱

۰۹۳۵۹۵۹۷۶۶۲

دو روش ارسال تصویر فیش (برای مشتریان جدید) و ارسال تصویر فیش همراه با تصویر کارت اشتراک و کارت زرد رنگ (برای مشتریان قدیم):

  • ایمیل به آدرس پست الکترونیکی mesvetmed@yahoo.com
  • ارسال به تلگرام مرکز ۰۹۳۵۱۰۶۳۷۹۵  لطفاً شماره موبایل مذکور را ابتدا در موبایل خود ذخیره نمایید تا همکاران ما در مرکز بتوانند به شما پاسخ بدهند و یا با شماره فوق تماس حاصل فرمایید